Kierunki nauczania

podanie o przyjęcie do szkoły

 

ü     Technikum Drzewne i Ochrony Środowiska           

                  w zawodzie:

Û     technik ochrony środowiska

Û     technik technologii drewna

Û      technik logistyk (nowy kierunek!!!)

                    

ü        IV Liceum Profilowane

           o profilach:

Û     usługowo-gospodarczy

Û     leśnictwo i technologia drewna

Û     chemiczne badanie środowiska

 

ü      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

            w zawodzie:

Û     stolarz

Û     tapicer

Û    fryzjer

Û     krawiec

Û     cukiernik

Û     kucharz  małej gastronomii

Û    piekarz

Û    lakiernik

Û     ślusarz

Û    murarz

Û     rzeźnik-wędliniarz

Û    elektr. pojazdów samochodowych

Û     blacharz samochodowy

Û   monter instalacji i urządzeń  sanitarnych

Û     malarz-tapeciarz

Û     obuwnik

Û     kamieniarz

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej uczeń może kontynuować naukę w :

ü     Technikum uzupełniającym

     w zawodzie: 

Û     technik technologii drewna

Û     technik technologii żywności

Û     technik żywienia i gospodarstwa domowego

Û     technik usług fryzjerskich            

nauka obywa się w cyklu dziennym lub  wieczorowym

UWAGA!!!

Zapraszamy uczniów do Policealnego Studium  

              w zawodzie:

Û     technik logistyk

Û     technik usług kosmetycznych

Û     technik usług fryzjerskich

Û     technik organizacji usług gastronomicznych

Û     kelner

Û    kucharz

Û   dietetyk

Û   opiekunka środowiskowa

nauka będzie się obywać się w cyklu  dziennym, wieczorowym lub zaocznym

 

wszelkie prawa zastrzeżone © 2003; design by Grzegorz Sobczyk "sapjens